Tavaszi szünet

2014. április 17-től 22-ig tavaszi szünet lesz. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).

A szünet idejére kellemes kikapcsolódást, a Húsvéti ünnepekre sok-sok nyuszifület kívánunk!

A Zöld hét programjai

Április 14. (hétfő), 14 óra

 • Megnyitó (biológia terem)
 • Környezet- és természetvédelmi TOTÓ kitöltése

Jelentkezni: Somné Gál Gabriella tanárnéninél lehet (osztályonként 3-4 fő)

Helye: 5-6. évfolyam: biológia terem 7-8. évfolyam: technika terem

 • Aszfaltrajzverseny témája: “Virág világ”

Jelentkezni: osztályonként 4 fős csapatoknak lehet Faragó Anna tanárnéninél.

Helye: kézilabdapálya

 

Április 15. (kedd), 13 órától folyamatosan

 • Kerékpáros ügyességi verseny a rendőrség szervezésében

Jelentkezni: osztályonként maximum 4 főnek lehet Kulcsár László tanárbácsinál

Helye: kézilabdapálya

A versenyen saját kerékpároddal vehetsz részt!

 

Április 16. (szerda) 13 órától folyamatosan

 • Tájfutóverseny

Jelentkezni: Szatmáriné Tóth Szilvia tanárnéninél lehet

Helye: iskolaudvar

Erkölcs és hitoktatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskolában a 2014/15-ös tanévben a hit- és erkölcstan oktatást a következő egyházi jogi személyek vállalták.

Református egyház:
dr. Fazakas Sándor és dr. Fazakasné Bartha Zsuzsanna
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. Telefon: 06 (52) 460-720

Görög és római katolikus egyház közösen:
Titkó István
4263 Létavértes, Bács u. 12. Telefon: 06 (52) 376-368

Hit Gyülekezete:
Vargáné Mikhárdi Erzsébet
www.hit.hu

Tisztelt Szülők!

A középiskolák weblapjukon közzéteszik az ideiglenes felvételi jegyzékeiket.
Az ideiglenes felvételi jegyzék a jelentkezők felvételi pontszámát és az adott képzésben (tagozaton) pillanatnyilag elfoglalt helyezését mutatja. Utóbbiból következtetést levonni csak rendkívül óvatosan lehet, hiszen minden listában valamennyi, az adott képzésre jelentkező diák szerepel. Szerepelnek azok, akik egy másik csoportba, osztályba nyernek majd felvételt, s azok is, akik másik iskolába kerülnek. Ezért a rangsor sokat változik majd, egy-egy diák több tíz helyet is előrébb ugorhat. Másképp fogalmazva például egy 30 fős osztályba az 50-60-70. helyről is be lehet kerülni. Azt is érdemes tudni, hogy a gyermek a rangsorban hátrébb már semmiképpen nem kerülhet. Mivel a jelentkezési sorrendeket a középiskolák sem ismerik, ennél konkrétabb információt nem tudunk adni. A végleges felvételi jegyzék győri felvételi központból történő megérkezéséig (április vége) bizakodó türelmüket kérjük.

Még egy gyakorlati tanács: a gyerekek jelentkezési sorrendet pusztán a rangsor alapján nem érdemes módosítani. Ha valakit ugyanis nem vesznek fel az első helyen megjelölt intézménybe vagy tagozatra, a második helyen megjelölt iskolában ugyanolyan esélyekkel indul, mint az azt elsőként választók, hiszen egyik iskola sem tudja, hogy hányadik helyen jelölték meg. Sorrend módosítására csak akkor van szükség, ha időközben a gyermek szimpátiája, érdeklődése a jelentkezési lapon megjelölt iskolák vagy tagozatok iránt megváltozott.

Információ a beiskolázásról

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk önöket az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozással kapcsolatos teendőkről, a felvételi eljárás rendjéről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára, a 2014/2015. tanévre.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KLIK) fenntartásában, a Derecskei Tankerület illetékességi területén működő általános iskolákra vonatkozó felvételi eljárás rendje:

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2014. április 28. (hétfő) 8.00 – 18.00 óra között
2014. április 29. (kedd) 8.00 – 18.00 óra között.
2014. április 30. (szerda) 8.00 – 18.00 óra között.

A beíratássahoz az alábbi, dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ez az igazolás lehet:
 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén
 • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
 • tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy
 • állandó tartózkodási kártya(10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

A tanköteles korba lépő gyerek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni (Nkt. 91.§)

Szülői tájékoztató a hit- és erkölcstan tantárgyakról…

Klímaőrjárat vetélkedő

A Magyar Természetvédők Szövetsége az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel közösen KLÍMAŐRJÁRAT címmel országos 3 fordulós vetélkedőt hirdet, amely 2014. február 21-től 2014. június 2-ig tart.
A program a KEOP-6.1.0/B/11- 2011-0142 projekt keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Letölthető anyagok:

Felhivás
Plakát
Jelentkezesi lap

Beiratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az 2014. áprilisában kerül sor (pontos dátum később).

Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas,

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecskei Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Irinyi József Általános Iskola (Hosszúpályi, Szabadság tér 30.)
Irinyi József Általános Iskola Sinay Miklós Tagintézménye (Hajdúbagos, Iskola utca 18.)
Irinyi József Általános Iskola Thuolt István Tagintézménye (Monostorpályi, Landler tér 5.)

Hosszúpályi, Hajdúbagos és Monostorpályi közigazgatási területe.