Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskolában 2014. szeptember 1-jén (hétfőn) 8.00 órától lesz az ünnepélyes tanévnyitó.

8.50 órától osztályfőnöki óra (órarend, szervezési feladatok, tűz- és balesetvédelmi oktatás, felső tagozatosok tankönyvosztása az osztályteremben). Kérjük a szülőket és diákokat, ne felejtsék otthon a tankönyvek árának befizetését igazoló csekket vagy számlakivonatot, valamint a kedvezményt igazoló dokumentumot! A könyveket csak ezek ellenében tudjuk kiadni. (A könyvek szállításához érdemes nagyobb táskát is hozni!) A 3., 4., 5. és 6. óra órarend szerint.

Az 1. osztályosok az óvodában gyülekeznek 7.45-kor, őket a 4. osztályosok kísérik át az iskolába!

A 4. osztályosok az iskolában gyülekeznek 7.30-kor, együtt mennek az óvodába az osztályfőnökkel az elsősökért.

Első nap délutáni foglalkozás (iskolaotthon, napközi, tanulószoba) nem lesz, ebéd után – 14.00 órakor a tanulók hazamehetnek.

A szünidő utolsó napjaira jó pihenést kívánunk!

Tagintézmény-vezető pályázat

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecske Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Sinay Miklós Tagiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Részletek…

Tankönyvrendelés

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Idén a tankönyvrendelés igen szoros központi határidőkkel történik. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében kérjük szíves közreműködésüket. Azt kérjük, hogy olvassák el az alábbi fontos információkat, töltsék ki a tanulókkal hazaküldött tankönyvmegrendelő lapokat.

A kitöltött és aláírt űrlapokat2014. április 24-igkérjük eljuttatni iskolánkba! Április 23-án minden tanítványunknak papíron hazaviszi a megrendelő lapot.

Amennyiben a megadott határidőre a megrendelés nem érkezik vissza, az adott tanuló számára az iskola minden az osztályában előírt tankönyvet megrendel, amelyet köteles a szülő megtéríteni.

Segítő és megértő együttműködésüket előre is köszönjük!

Ingyentankönyvre jogosultaknak szóló fontos információk:

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak a tankönyveiket a könyvtárból tudják kölcsönözni.

Az igényelt tankönyvek egy általunk előre meghatározott részét újonnan rendelt könyvtári tankönyvekből biztosítjuk, amelyeket a tanév végén megkímélt állapotban vissza kell majd adni az iskolának.

Az ingyentankönyvek másik részét nem áll módunkban új kiadványként megrendelni, hanem az iskolai könyvtárba begyűjtött, az előző években használt kiadványokból fogjuk biztosítani. Ennek oka, hogy ingyentankönyvekre jogosult diákonként 12.000 Ft áll az iskolák rendelkezésére, amely összeghatárt nekünk feltétlenül tartanunk kell.

Ugyanakkor iskolánknak komoly segítséget jelent, ha Önök a tankönyveket esetleg más forrásból (is) be tudják szerezni (pl. rokonoktól, ismerősöktől kölcsönkérve, esetleg vásárlással), mivel ezzel is segíthetnek az ingyenes tankönyvcsomagok biztosításában.

Kitöltési útmutató a tankönyvmegrendelő lapokhoz:

A rendelési táblázatban az adott osztályban a jövő tanévben szükséges tankönyvek találhatók.

AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁSRANEMJOGOSULTAKa„Tankönyveket teljes áron rendelem meg”oszlopban X-szel jelöljék azokat a tankönyveket, amelyeket meg kívánnak vásárolni. (A tankönyvek megvétele nem kötelező, a kiadványok egyénileg más módon is beszerezhetők. Ebben az esetben az adott rubrikát nem kell beikszelni.)

AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁSRA JOGOSULTAKa számukra szabadon hagyott táblázatcellákban jelezhetik, hogy

 • a)kölcsönöznek-e az újonnan megrendelt könyvtári könyvekből, és ha igen, melyeket
 • b)kívánnak-e a könyvtárból kölcsönözni a korábbi években használt tankönyvekből, és ha igen, melyeket,
 • c)esetleg nem a fenti lehetőségekkel élnek, hanem „egyéb módon” szerzik be a tankönyvet (idősebb testvértől, rokontól, ismerőstől stb.),
 • d)vagyegyáltalán nemkívánnak élni az ingyenes jogosultsággal, és teljes áron vásárolnak meg minden számukra szükséges tankönyvet. (Ebben a legutóbbi esetben, a táblázatban az ingyentankönyvre jogosultak is a„Tankönyveket teljes áron rendelem meg”oszlopba kell X-et tegyenek a megrendelt tankönyvek mellé!).

Gyakran előfordul olyan eset, hogy egy ingyentankönyvre jogosult nem mond leteljes mértékbena jogosultságáról, és a tankönyvek egy részéta könyvtári állományból szeretné kölcsönözni, viszontegyestankönyveketmégis saját példányként akar megvenni.Ebben az esetben saját tankönyvet az iskolán keresztül nem tud vásárolni!Ilyenkor a jogosultsággal élők csak egyéni úton vehetnek könyvet! (Pl. könyvesboltban, vagy rendelhetnek ahttp://webshop.kello.huoldalon.)

Erkölcs és hitoktatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskolában a 2014/15-ös tanévben a hit- és erkölcstan oktatást a következő egyházi jogi személyek vállalták.

Református egyház:
dr. Fazakas Sándor és dr. Fazakasné Bartha Zsuzsanna
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. Telefon: 06 (52) 460-720

Görög és római katolikus egyház közösen:
Titkó István
4263 Létavértes, Bács u. 12. Telefon: 06 (52) 376-368

Hit Gyülekezete:
Vargáné Mikhárdi Erzsébet
www.hit.hu

Tisztelt Szülők!

A középiskolák weblapjukon közzéteszik az ideiglenes felvételi jegyzékeiket.
Az ideiglenes felvételi jegyzék a jelentkezők felvételi pontszámát és az adott képzésben (tagozaton) pillanatnyilag elfoglalt helyezését mutatja. Utóbbiból következtetést levonni csak rendkívül óvatosan lehet, hiszen minden listában valamennyi, az adott képzésre jelentkező diák szerepel. Szerepelnek azok, akik egy másik csoportba, osztályba nyernek majd felvételt, s azok is, akik másik iskolába kerülnek. Ezért a rangsor sokat változik majd, egy-egy diák több tíz helyet is előrébb ugorhat. Másképp fogalmazva például egy 30 fős osztályba az 50-60-70. helyről is be lehet kerülni. Azt is érdemes tudni, hogy a gyermek a rangsorban hátrébb már semmiképpen nem kerülhet. Mivel a jelentkezési sorrendeket a középiskolák sem ismerik, ennél konkrétabb információt nem tudunk adni. A végleges felvételi jegyzék győri felvételi központból történő megérkezéséig (április vége) bizakodó türelmüket kérjük.

Még egy gyakorlati tanács: a gyerekek jelentkezési sorrendet pusztán a rangsor alapján nem érdemes módosítani. Ha valakit ugyanis nem vesznek fel az első helyen megjelölt intézménybe vagy tagozatra, a második helyen megjelölt iskolában ugyanolyan esélyekkel indul, mint az azt elsőként választók, hiszen egyik iskola sem tudja, hogy hányadik helyen jelölték meg. Sorrend módosítására csak akkor van szükség, ha időközben a gyermek szimpátiája, érdeklődése a jelentkezési lapon megjelölt iskolák vagy tagozatok iránt megváltozott.

Információ a beiskolázásról

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk önöket az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozással kapcsolatos teendőkről, a felvételi eljárás rendjéről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára, a 2014/2015. tanévre.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KLIK) fenntartásában, a Derecskei Tankerület illetékességi területén működő általános iskolákra vonatkozó felvételi eljárás rendje:

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2014. április 28. (hétfő) 8.00 – 18.00 óra között
2014. április 29. (kedd) 8.00 – 18.00 óra között.
2014. április 30. (szerda) 8.00 – 18.00 óra között.

A beíratássahoz az alábbi, dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ez az igazolás lehet:
 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén
 • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
 • tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy
 • állandó tartózkodási kártya(10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

A tanköteles korba lépő gyerek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni (Nkt. 91.§)

Szülői tájékoztató a hit- és erkölcstan tantárgyakról…

Klímaőrjárat vetélkedő

A Magyar Természetvédők Szövetsége az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel közösen KLÍMAŐRJÁRAT címmel országos 3 fordulós vetélkedőt hirdet, amely 2014. február 21-től 2014. június 2-ig tart.
A program a KEOP-6.1.0/B/11- 2011-0142 projekt keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Letölthető anyagok:

Felhivás
Plakát
Jelentkezesi lap